ORAKUL u svakoj prilici i umece obazrivosti

Baltazar Grasijan
srpski